เข้าสู่ระบบ


 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 7

ปิดระบบการสมัคร

① ข้อมูลส่วนบุคคล
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อภาษาไทย
นามสกุลภาษาไทย
อีเมล์
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
ชื่อสถาบัน
② บัญชีผู้ใช้งานระบบ

อัตราค่าลงทะเบียน ติดต่อ

รายการ แบบออนไลน์
content1 content2

* ได้รับสิทธิพิเศษในการรับชมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 แบบออนไลน์ฟรี ในวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564

ประเภทการเข้าร่วม
ชื่อผู้ใช้/Username *
ประเภทบุคคล
③ สมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร
** หมายเหตุ การเป็นสมาชิก ** => click

"แนบหลักฐานชำระค่าลงทะเบียน" >> กดแนบหลักฐานชำระค่าลงทะเบียน <<

"สมัครสมาชิกใหม่สมาคมคณิตศาสตรศึกษา" สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมแบบนำเสนอผลงานทุกประเภทจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การนำเสนอผลงาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและชำระเงินค่าสมัครที่หน้างาน หรือโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
 
หมายเหตุ : ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว โดยเฉพาะหัวข้อที่เป็น * สีแดง จากนั้นคลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" เมื่อระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ระบบจะส่งบัญชีและรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้
 
สำเร็จสมบูรณ์
ระบบได้ส่งข้อมูลได้ส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ ให้เรียบร้อยแล้ว
เกิดข้อผิดพลาด
กรุณาตรวจสอบข้อมูลและ