เข้าสู่ระบบ

ประเภทการเข้าร่วม:: ()

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปิดระบบการลงทะเบียน

① ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ*
นามสกุล
ชื่อสถาบัน
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์ *
② บัญชีผู้ใช้งานระบบ
** หมายเหตุ การเป็นสมาชิก ** => click
ประเภทการเข้าร่วม
ค้นหาสมาชิกสมาคม *
ประเภทบุคคล
อาหาร
แพ้อาหาร
ชื่อผู้ใช้/Username *
③ สมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร
"สมัครสมาชิกใหม่สมาคมคณิตศาสตรศึกษา" สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมแบบนำเสนอผลงานทุกประเภทจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การนำเสนอผลงาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและชำระเงินค่าสมัครที่หน้างาน หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สมาคมคณิตศาสตรศึกษา(SOCIETY OF MATHEMATICS EDUCATION) 0551 สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-436835-6
 
หมายเหตุ : ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว โดยเฉพาะหัวข้อที่เป็น * สีแดง จากนั้นคลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" เมื่อระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ระบบจะส่งบัญชีและรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้
 
 
สำเร็จสมบูรณ์
ระบบได้ส่งข้อมูลได้ส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ ให้เรียบร้อยแล้ว
เกิดข้อผิดพลาด
กรุณาตรวจสอบข้อมูลและ
สมาคมคณิตศาสตรศึกษา
เลขที่ 123/2009 หมู่ที่ 16 ห้อง 1367 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

© พัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมคณิตศาสตรศึกษา