ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

อัตราค่าลงทะเบียน ราคา (ลงทะเบียนปกติ) select
นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วไป
฿500.00
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
฿300.00
ครู นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไป
฿1,200.00